DAF

DAF LF 45.220 Sazba za km 38,-Kč/km
  nakládání/skládání kontejneru 1/4 h = 265,-Kč

Hodinová sazba 840,-Kč/hod. Při hod.sazbě účtujeme každou započatou hod.