Recyklace stavebních odpadů a převzetí stavebních odpadů

 

Firma se zabývá recyklací stavebních odpadů. Podstatou technologie je znovuzískání stavebních materiálů z minerálních odpadů (materiálové využití odpadů) mechanickou úpravou (drcení, třídění) odpadů kategorie "ostatní odpad". Úprava stavebního odpadu spočívá v úpravě velikosti jeho složek - granulometrie a roztřídění na velikostní frakce. Uvádí se jako recyklace a materiálový výstup je nazýván recyklát. 

K recyklaci stavebních odpadů využíváme mobilní mechanické zařízení, tj.Mobilní drtící jednotka RESTA DCJ 900/600 i Mobilní drtící jednotka SANDVIK. K roztřídění recyklátu na jednotlivé frakce využíváme mobilní hrubotřídič RESTA HTH3.

Mobilní jednotky nám obsluhují stroje nakladač Liebherr L566, pásový bagr Liebherr L934 i L936 a nebo manipulátor JCB.

Mobilní mechanické zařízení s velkým výkonem lámání umožňuje hospodárné a bezproblémové drcení stavebních a demoličních odpadů přímo na místě - u objednatele. Mobilní zařízení zajíždí k zákazníkovi. Jedná se o odpady, které vznikají při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. Materiálovou základnou jsou zejména zeminy, horniny a stavební výrobky (věci určené a užívané k zabudování do staveb).

Bližší informace k zpracování nabídky a k realizaci zakázky se prosím obracejte na tel.kontakt 605 268 370.

Ceník převzetí stavebních odpadů (k uložení) platný od 1.3.2024


          kód odpadu                     název odpadu                                                                                               cena za t./bez DPH

          17 01 01                     BETON-ŽELEZOBETON (kusovitost do 100cm)                                                    100,-Kč/t.

          17 01 01                     BETON-ŽELEZOBETON (kusovitost nad 100cm, sloupy)                                      450,-Kč/t.

          17 01 02                     CIHLY (s omítkou, betony) s příměsí max do 10%                                                  320,-Kč/t.

          17 01 03                     TAŠKY a keramické výrobky (střešní krytina, barevná betonová)                           150,-Kč/t.

          17 01 07                     SMĚS Betonu, Cihel, Tašek a keramických výrobků                                               380,-Kč/t.

          17 03 02                      Asfaltové směsi bez dehtu (kusovitost do 100cm)                                                  420,-Kč/t.                                  

          17(01-03)                   Příplatek za příměs zeminy - max 10%                                                                100,-Kč/t.

          17 09 04                     Směsný stavební a demoliční odpad z 01-03                                                          940,-Kč/t.

                                                  směs beton, cihla, taška-s příměsí siporexu, plastů, dřeva                             

          17 05 04                      Zemina s příměsi kameniva nebo sutin A(vrchní vrstva, úrodná zem)                   200,-Kč/t.

          17 05 04                      Zemina s příměsi kameniva nebo sutin B(spodní vrstva, neúrodná zem)              250,-Kč/t.

          17 05 06                      Vytěžená jalová hornina a hlušina                                                                          360,-Kč/t.

          17 05 08                      Štěrk ze železničního svršku                                                                                  150,-Kč/t.

          01 04 13                      Odpady z řezání a broušení kamene                                                                      380,-Kč/t.

          19 12 09                      Nerosty (např.písek, štěrk, kameny)                                                                       100,-Kč/t.

          20 02 02                      Kameny a zemina                                                                                                   150,-Kč/t.

 

Drticka RESTA mobilni hrubotridic jcb L566


Mostová váha a mobilní drtič Sandvik QJ341+

vaha mobile jaw crusher

publicita