Recyklace stavebních odpadů a převzetí stavebních odpadů

 

Firma se zabývá recyklací stavebních odpadů. Podstatou technologie je znovuzískání stavebních materiálů z minerálních odpadů (materiálové využití odpadů) mechanickou úpravou (drcení, třídění) odpadů kategorie "ostatní odpad". Úprava stavebního odpadu spočívá v úpravě velikosti jeho složek - granulometrie a roztřídění na velikostní frakce. Uvádí se jako recyklace a materiálový výstup je nazýván recyklát. 

K recyklaci stavebních odpadů využíváme mobilní mechanické zařízení, tj.Mobilní drtící jednotku RESTA DCJ 900/600, k roztřídění recyklátu na jednotlivé frakce využíváme mobilní hrubotřídič RESTA HTH3. Mobilní jednotky nám obsluhuje stroj Liebherr L566 a nebo manipulátor JCB.

Mobilní mechanické zařízení s velkým výkonem lámání umožňuje hospodárné a bezproblémové drcení stavebních a demoličních odpadů přímo na místě - u objednatele. Mobilní zařízení zajíždí k zákazníkovi. Jedná se o odpady, které vznikají při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. Materiálovou základnou jsou zejména zeminy, horniny a stavební výrobky (věci určené a užívané k zabudování do staveb). Bližší informace k zpracování nabídky a k realizaci zakázky se prosím obracejte na tel.kontakt 605 268 370.

Ceník převzetí stavebních odpadů (k uložení) platný od 1.4.2022


          kód odpadu                     název odpadu                                                                     cena za t./bez DPH

          17 01 01                          BETON-ŽELEZOBETON (kusovitost do 100cm)                      80,-Kč/t.

          17 01 01                          BETON-ŽELEZOBETON (kusovitost nad 100cm)                    150,-Kč/t.

          17 01 01                          ŽELEZOBETON (sloupy, spirolly)                                             600,-Kč/t.

          17 01 02                          CIHLY (s omítkou)                                                                     290,-Kč/t.

          17 01 03                          TAŠKY a keramické výrobky (střešní krytina)                           130,-Kč/t.

          17 03 02                          Asfaltové směsi bez dehtu (kusovitost do 100cm)                    400,-Kč/t.

          17 03 02                          Asfaltové směsi bez dehtu (od frézy)                                          50,-Kč/t.

          17(01-03)                        Příplatek za příměs zeminy - max 20%                                   60,-Kč/t.

          17 05 04                          Zemina s příměsi kameniva (vrchní vrstva, úrodná zem)         180,-Kč/t.

          17 05 04                          Zemina s příměsi kameniva (jílovitá zemina)                            230,-Kč/t.

          17 05 04                          Zemina s příměsi kameniva (spodní vrsta, neúrodná zem)      300,-Kč/t.

          17 09 04                          Směsný stavební a demoliční odpad z 01-03                           780,-Kč/t.

                                                  směs beton, cihla, taška-s příměsí siporexu, plastů, dřeva                             

          17 09 04                          Směsný stavební a demoliční odpad z 01-03                           680,-Kč/t.

                                                  siporex-YTONG, YPOR, PORFIX, dřevo

          01 04 13                          Odpady z řezání a broušení kamene                                        350,-Kč/t.

          17(01-03-05)                   Příplatek za příměsi do odpadů-různé v množství do 10%       120,-Kč/t.

 

Drticka RESTA mobilni hrubotridic jcb L566


Mostová váha a mobilní drtič Sandvik QJ341+

vaha mobile jaw crusher

publicita