CENÍK MATERIÁLU

 

Název materiálu Cena bez DPH/t.
Asfalt drcený bez dehtu fr.0-32 80,-
Asfalt drcený bez dehtu fr.0-63 40,-
Betonový recyklát fr.0-32 180,-
Betonový recyklát fr.0-63 150,-
Betonový recyklát fr.32-63 170,-
Cihelný recyklát fr.0-10 35,-
Cihelný recyklát fr.10-63 40,-
Cihelný recyklát fr.0-63 30,-
Kamenivo drcené fr.0-32 442,-
Kamenivo drcené fr.16-32 462,-
Kamenivo drcené fr.32-63 469,-
Kamenivo drcené fr.0-63 449,-
Kamenivo drcené fr.4.-8. 554,-
Kamenivo drcené fr.0-4 315,-
Kamenivo drcené fr.2-5 586,-
Kopaný písek Bzenec 1.j. 222,-
Křemičitý písek 945,-
Štěrkopísek fr.00-32 396,-
Štěrkopísek - potěrák fr.00-04 453,-
Vyosévky DUNAJ fr.16-32 685,-
Vyosévky DUNAJ fr.32-63 823,-
Vyosévky DUNAJ fr.63-125 846,-
Zemina čistá 150,-
Zemina čistá hrubá fr.0-30 65,-
Kamenivo drcené fr.4.-8. pytl.25kg 43,-
Křemičitý písek pytl.25kg 35,-
Vyosévky DUNAJ fr.16-32 pytl. 25kg 57,-
Vyosévky DUNAJ fr.32-63 pytl. 25kg 62,-
Vyosévky DUNAJ fr.63-125 pytl.25kg 65,-
Vyosévky DUNAJ - vlastní výběr 3,-/kg
Cement pytl.25kg český č.325 65,-
Kámen pískovec-vlastní výběr 600,-
Zásypový písek 108,-
Bet recyklat 0 63 Cihel recyklat 0 16
Betonový recyklát Cihelný recyklát fr.0-16
Cihel recyklat 16 32 Cihel recyklat 32 63
Cihelný recyklát fr.16-32 Cihelný recyklát fr.32-63
Kamenivo drcene 4 8 Kamenivo drcene 16 32 32 63
 Kamenivo drcené fr.4.-8.  Kamenivo drcené fr.16-32,32-63
sterkopisek 0 32 sterkopisek poterak 0 4
 Štěrkopísek fr.00-32  Štěrkopísek - potěrák fr.00-04
Vyosevky DUNAJ 16 22 Vyosevky DUNAJ 63 125
Vyosévky DUNAJ fr.16-22 Vyosévky DUNAJ fr.63-125
Kop pisek bzenec  
Kopaný písek Bzenec 1.j.  
Lepici a sterkovy tmel cesky cement 25kg
Lepící a stěrkový tmel Cement pytl.25kg český č.325