CENÍK MATERIÁLU                       Ceník platný od 1.4.2022

 

Název materiálu Cena bez DPH/t.
Asfalt drcený bez dehtu fr.0-32 100,-
Asfalt drcený bez dehtu fr.0-63 50,-
Betonový recyklát fr.0-32 220,-
Betonový recyklát fr.0-63 170,-
Betonový recyklát fr.32-63 210,-
Cihelný recyklát fr.0-10 50,-
Cihelný recyklát fr.10-63 60,-
Cihelný recyklát fr.0-63 50,-
Kamenivo drcené fr.0-32 560,-
Kamenivo drcené fr.16-32 585,-
Kamenivo drcené fr.32-63 595,-
Kamenivo drcené fr.0-63 570,-
Kamenivo drcené fr.4.-8. 750,-
Kamenivo drcené fr.0-4 440,-
Kamenivo drcené fr.2-5 850,-
Kopaný písek Bzenec 1.j. 295,-
Křemičitý písek 1175,-
Štěrkopísek fr.00-32 490,-
Štěrkopísek - potěrák fr.00-04 560,-
Vyosévky DUNAJ fr.16-32 850,-
Vyosévky DUNAJ fr.32-63 1020,-
Vyosévky DUNAJ fr.63-125 1200,-
Zemina čistá 150,-
Zemina čistá hrubá fr.0-30 45,-
Zemina na zásyp 25,-
Kámen pískovec-vlastní výběr 900,-
Zásypový písek 128,-
Bet recyklat 0 63 Cihel recyklat 0 16
Betonový recyklát Cihelný recyklát fr.0-16
Cihel recyklat 16 32 Cihel recyklat 32 63
Cihelný recyklát fr.16-32 Cihelný recyklát fr.32-63
Kamenivo drcene 4 8 Kamenivo drcene 16 32 32 63
 Kamenivo drcené fr.4.-8.  Kamenivo drcené fr.16-32,32-63
sterkopisek 0 32 sterkopisek poterak 0 4
 Štěrkopísek fr.00-32  Štěrkopísek - potěrák fr.00-04
Vyosevky DUNAJ 16 22 Vyosevky DUNAJ 63 125
Vyosévky DUNAJ fr.16-22 Vyosévky DUNAJ fr.63-125
Kop pisek bzenec  
Kopaný písek Bzenec 1.j.  
Lepici a sterkovy tmel cesky cement 25kg
Lepící a stěrkový tmel Cement pytl.25kg český č.325