CENÍK MATERIÁLU                       Ceník platný od 1.3.2024

Název materiálu Cena bez DPH/t.
Asfaltový recyklát fr.0-32 90,-
Betonový recyklát fr.0-32 240,-
Betonový recyklát fr.0-63 180,-
Betonový recyklát fr.32-63 200,-
Cihelný recyklát fr.00-16 80,-
Cihelný recyklát fr.00-32 90,-
Cihelný recyklát fr.16-32 100,-
Cihelný recyklát fr.32-63 70,-
Cihelný recyklát fr.00-63 40,-
Kamenivo drcené fr.0-32 450,-
Kamenivo drcené fr.16-32 560,-
Kamenivo drcené fr.32-63 550,-
Kamenivo drcené fr.4.-8. 735,-
Kopaný písek Bzenec 1.j. 325,-
Křemičitý písek 1Kč/kg, nad 1t=955Kč/t
Štěrkopísek fr.00-32 510,-
Štěrkopísek - potěrák fr.00-04 560,-
Vyosévky DUNAJ fr.16-22 680,-
Vyosévky DUNAJ fr.22-63 735,-
Vyosévky DUNAJ fr.63-125 1250,-
Zemina zásypová(příměs do 32mm) 25,-
Zemina zásypová(trávníková) příměs do 10mm 125,-
Kámen pískovec-vlastní výběr 1200,-
Bet recyklat 0 63 Cihel recyklat 0 16
Betonový recyklát Cihelný recyklát fr.0-16
Cihel recyklat 16 32 Cihel recyklat 32 63
Cihelný recyklát fr.16-32 Cihelný recyklát fr.32-63
Kamenivo drcene 4 8 Kamenivo drcene 16 32 32 63
 Kamenivo drcené fr.4.-8.  Kamenivo drcené fr.16-32,32-63
sterkopisek 0 32 sterkopisek poterak 0 4
 Štěrkopísek fr.00-32  Štěrkopísek - potěrák fr.00-04
Vyosevky DUNAJ 16 22 Vyosevky DUNAJ 63 125
Vyosévky DUNAJ fr.16-22 Vyosévky DUNAJ fr.63-125
Kop pisek bzenec  
Kopaný písek Bzenec 1.j.  
   
   

 

 Možnost dovozu kameniv z kamenolomů:

- Kamenivo drcené fr.0-63, Kamenivo drcené fr.8-16, Kamenivo drcené fr.0-4, Kamenivo drcené fr.2-4

Kontaktní osoba na kterou se obrátit: p.Přibyl Robert tel 605 268 370

Možnost i materiál Vám nabídnout balený: 25kg/ptl (dle telefonické domluvy s p.Přibylem)

- Kamenivo drcené fr. 4.-8., Kamenivo drcené fr.2-4, DUNAJ fr.16-22, DUNAJ fr.32-63, DUNAJ fr.63-125, Křemičitý písek