daf3

DAF LF FA.260 Sazba za km 42,-Kč/km
  nakládání/skládání kontejneru 1/4 h = 265,-Kč
 
Hodinová sazba 840,-Kč/hod. Při hod.sazbě účtujeme každou započatou hod.