AVIA     

AVIA A80N Sazba za km 34,-Kč/km
  nakládání/skládání kontejneru 1/4 h = 235,-Kč

  

Hodinová sazba 780,-Kč/hod. Při hod.sazbě účtujeme každou započatou hod.